Skip to main content

Wil je er een paar dagen tussenuit? Benieuwd naar het leven in een klooster? Wil je eens op een andere manier kijken naar jezelf? Nieuwsgierig naar de impact van het gezinssysteem op relaties die je hebt of aan wilt gaan?

Twee maal per jaar organiseert CHDM een ‘kloosterweekend’

THE PROFIT OF YOUR FAMILY LUGAGE

Je bent van harte uitgenodigd voor activiteiten, ervaringen en ontdekkingen rondom familiesystemen in de St benedictusabdij ‘De Achelse Kluis’ te Noord-Brabant.

Als persoon ben je onderdeel van veel verschillende systemen, zoals je werk, gezin, vriendenkring, kerk. Het eerste systeem waar je als mens deel van uitmaakte, was het basisgezin. De plaats die je daar innam en de vaardigheden die je hebt opgedaan in het gezin, hebben een grote rol gespeeld in de vorming van jouw basisgedrag en de manier waarop je ook nu nog in het leven staat. In je werk of relaties, kun je vanuit het basisgezin gedrag neerzetten dat meegekregen is vanuit jouw familiesysteem.

Het geeft een nieuwe kijk op jezelf als je ontdekt welk basisgedrag en welke attitudes je meeneemt vanuit het familiesysteem naar de systemen waarbinnen je nu leeft.

Familie: ballast of inspiratiebron?

waar  St. Benedictusabdij De Achelse Kluis Abdijweg 50
5556 VE  Valkenswaard door wie en met wie 
CHDM-coaching-training werkt tijdens dit weekend met ervaren trainers, Carola Duinkerken en Margo Matse. De groepsgrootte is ongeveer 12 personen. Wil je deze dagen samen met een vriend(in) beleven? Doen! Dit geeft meerwaarde.

wanneer
Het weekend duurt van 12 t/m 14 oktober 2012  van vrijdagmiddag tot en met zondagmiddag.

hoe 
In het weekend krijg jij de kans jouw vraag of situatie rondom relaties in te brengen. Je kunt ervoor kiezen om een familieconstellatie of ander systeem op te stellen. Als vragensteller zul je andere deelnemers vragen om te participeren in het systeem dat opgesteld gaat worden. Ieder heeft een actieve rol. Drie dagen in het ‘klooster’ kenmerken zich door bewustwording, rust en bezinning.  De opstellingen worden letterlijk ‘in-gebed’.

context en visie van waaruit we werken 
In de brief aan de gemeente van Efeze staat dat God ieder van ons al kende voor de wereld werd geformeerd. Wie kan dat bevatten? Hij plaatst je in deze wereld om aan Zijn doel te beantwoorden. God geeft aan jou een tijd en plaats van leven. Hij roept je tevoorschijn op die plek, om jou te vormen naar Zijn beeld. God plaatst ons in een gezin, een specifieke plek, in verbinding met anderen. Ons leven is geen toevalligheid. In de schepping is geen toevalligheid, maar orde en balans. Ook in de plek die wij mogen innemen, in vrede en harmonie met God en de ander.

programma 
De eerste dag staat in het teken van kennismaking met het klooster en het thema familiesystemen. De tweede dag zullen we verder werken met opstellingen. Op de morgen van de derde dag zullen we onze ervaringen afsluiten. Tussendoor is er ruimte voor ontspanning en vrije tijd.

Kosten: 135 euro voor studenten en 175 euro voor volwassenen all-in.

Voor info bel Margo 06 83044828

Aanmelden:

[contact-form-7 id=”98″ title=”Aanmelden Kloosterweekend”]

Wil je meer weten over de locatie? Kijk dan op www.achelsekluis.org

 

Lot