CHDM training & advies is in juni 2000 opgericht door Jeannette Hogenbirk, Carola Duinkerken en Irene Hanemaaijer. Zij hebben zich verenigd onder de naam HoogDuinMaayer waarbij de overkoepelende C staat voor het christelijke uitgangspunt.

Hoe is CHDM ontstaan?

In 1999 zijn we met onze partners naar het klooster Achelse Kluis geweest ter afsluiting van een seizoen waarin we onszelf hebben verdiept in het boek Creatieve Levensplanning. Het was prachtig de stilte en devotie van de broeders te ervaren en daarin opgenomen te worden.

Eén jaar later bezochten we voor een weekend het St. Liobaklooster waarbij ieder echtpaar een vriend had meegenomen.

Gewend om methodisch te denken werd een weekendprogramma ontwikkeld waarin beleving, ontdekking en vernieuwing centraal stond. Kort na dit weekend werden we als oud-studenten gevraagd door de christelijke hogeschool Ede om een training te geven aan studenten van de Pedagogische Academie. Dit leek een gegeven moment om onze roeping handen en voeten te geven en zo startte CHDM.

De maatschappij wordt steeds complexer en de sociaal netwerken ingewikkelder, waardoor mensen zoekend zijn. Ze zijn op zoek naar richting, passie, uitdaging, nieuwe keuzes, geestelijke groei, maar ook naar rust, aanvaarding en acceptatie.

We voelen ons geroepen om mensen krachtig in het leven te laten staan en ze te helpen hun eigen levenstaak en roeping te ontdekken. We willen mensen handvatten aanreiken om op hun levensplek hun talenten te gebruiken, zodat ze tot hun doel komen. We willen hen bemoedigen, uitdagen, inzicht geven, spiegelen en confronteren.

We willen als organisatie mensen inspireren door middel van coaching, kloosterweekenden, trainingen, symposia om sterk te staan in hun leef- en werkomgeving. Ons werk is gebaseerd op bijbelse waarden en normen en daarin willen we herkenbaar zijn. We werken samen met andere christelijke organisaties om onze geloofsopdracht nog beter te kunnen vervullen.

Aanvankelijk sterk georiënteerd op studenten heeft CHDM trainingen en workshops verzorgd ter versterking van sociaal emotioneel gedrag. Vanuit de goede ervaringen in het trainingswerk dat voorheen op het ROC ASA werd gegeven, heeft CHDM deze methodieken ook breder ingezet en hiernaar bleek vraag te zijn. Daarnaast maakt in deze tijd het onderwijs een kanteling mee waarin docenten coachende vaardigheden dienden te ontwikkelen.

“Van Vakdocent naar begeleider” was een instrument dat CHDM ontwikkelde om hierop te anticiperen. Vanuit de onderwijstrainingen en de workshops voor studentenorganisaties kreeg CHDM steeds meer naamsbekendheid. Studenten die ofwel zich oriënteerden op een beroep ofwel vastliepen in hun studie kwamen met hun (studie)loopbaanvraag bij CHDM terecht. Door individuele gesprekken met behulp van de Affiniteitentest werd hiermee het coachingswerk geboren, wat inmiddels het “hart” van CHDM vormt. Door de groei in zowel de hoeveelheid werk als in de breedte van de klantengroepen bleek het noodzakelijk om van CHDM een stichting te maken.

De maatschappelijke waarde en het ideële karakter van CHDM mocht meer zichtbaar zijn in de markt. Hierbij werd bewust gekozen om geen commercieel bureau te zijn, maar een organisatie die werkt met professionals die zich geroepen voelen hun expertise belangeloos in te zetten.