Trainingen & Workshops

CHDM biedt trainingen die inspireren en handvatten bieden om proactief en evenwichtig in het leven te staan. Voor alle trainingen geldt ook dat ze aangevraagd kunnen worden voor een groep.
 De training kan in overleg met de opdrachtgever op maat worden gemaakt.

Welke trainingen bieden we?  

  • De invloed van familiesystemen op prestaties en relaties In deze training kijken we op metaniveau naar eigen gedrag en de ontstaansgeschiedenis vanuit het basisgezin. Ontdek welke bagage je meeneemt vanuit je familiesysteem en hoe deze bagage invloed heeft op de plek die je inneemt in (professionele) relaties. Doel: Je leert bewuster gebruik te maken van je kracht en je krijgt zicht op nieuwe mogelijkheden.
  • Werken met handpoppen Je hebt iets belangrijks te vertellen en wilt graag alle aandacht? Niet voor 5 maar misschien wel voor 25 minuten? Na deze workshop gaat je dat zeker lukken!
  • Proactief leven vanuit Gods Geest Deze training heeft als doel: het vergroten van je waardebewustzijn. Vanuit je identiteit in Christus ontwikkel je een principiële levenshouding om van daaruit te kiezen wat werkelijk belangrijk is. De winst voor jou is te ontdekken welke prioriteiten je kunt stellen om meer in balans te leven.
  • Aantrekkelijk partnerschap In deze training ontdekken echtparen hoe de aantrekkelijkheid van beiden nog verder ontwikkeld kan worden, zowel geestelijk, lichamelijk en sociaal. Door het herwaarderen van de verschillen tussen jullie twee, leer je elkaar aan te vullen, als geliefden en als team/levenspartners op allerlei gebieden van jullie leven. Zo kun je sleur in je relatie voorkomen en kun je een duurzaam bevredigende relatie opbouwen.
  • Krachtig leiderschap Vanuit zelfbewustzijn en eigen identiteit leren leidinggevenden en professionals waardegericht leiding te geven aan de ander. Het vergroten van zelfinzicht met als doel eigen beperkingen te aanvaarden en bewust te zijn van dieperliggende drijfveren.

 Zie je een training staan die je aanspreekt? Je bent van harte uitgenodigd om je in te schrijven via info@chdm.nl. We zien ernaar uit u te ontmoeten.

OVER

CHDM is een christelijke organisatie voor coaching, training en pastoraat, gevestigd in de plaatsen Ede, Houten, Woerden en Amersfoort.

De aanpak van CHDM kenmerkt zich als persoonlijk en praktijkgericht. ‘Een frisse kijk op jezelf zet jou in beweging en laat je krachtig kiezen’ is ons ‘mission statement’.