Doelgroepen

CHDM werkt voor diverse doelgroepen, te weten:

Professionals/leidinggevenden
Vanuit de verantwoordelijkheid die God ieder geeft werken we aan het terugdringen van de negatieve context die kan ontstaan in een claimcultuur. We bespreken de methodieken waarop we anderen aansprakelijk kunnen stellen voor eigen verantwoordelijkheid. Het terugdringen van de ernstige gevolgen door vastgelopen ingewikkelde situaties.

Voor deze leidinggevenden werken we met ‘ziel en zakelijkheid’. Hoe om te gaan met productkwaliteiten, klantrelaties en werkklimaat binnen de kaders van de ultra korte termijnstrategieën die sommige bedrijven hanteren.

Familiebedrijven
Familiebedrijven hebben te maken met relaties die de functionaliteit overstijgen. Dit geeft deze organisaties een extra dynamiek die van meerwaarde kan zijn, maar de mogelijkheden ook kan begrenzen. De veranderingen en beslissingen die worden genomen kunnen verregaande gevolgen hebben, soms ook onbedoeld. Het is daarom belangrijk om processen bij verandering, bijvoorbeeld opvolging van vader op zoon, goed te begeleiden. Om hierin inzicht te krijgen wordt gewerkt met familie- en organisatieopstellingen.

Studenten
Voor studenten is het een verademing om binnen een devote kloostersfeer na te denken, samen te bidden en te spreken over Gods bedoeling met de talenten die men heeft gekregen. Hoe studeert men effectief en wat zijn de praktische methodieken die ieder gebruikt en die nog aangevuld kunnen worden vanuit de ervaringen met de studietrainingen van CHDM. In dit weekend komt men tot meer zelfinzicht met de zelfreflectiemethodiek aangevuld met de bijpassende feedback oefeningen. Er is veel ruimte gemaakt voor persoonlijke gesprekken maar ook voor spel en ontspanning. Inventiviteit is in de studententraining een sleutelbegrip.

Jonge moeders
Er zijn jonge moeders die het gezin en het werk combineren maar die onvoldoende kunnen delegeren. Daardoor halen ze teveel verantwoordelijkheden naar zich toe, waardoor ze overbelast raken. Er zijn steeds meer jonge moeders die daarom kiezen voor het gezin en niet meer voor het werk en dan ervaren dat ze te weinig worden uitgedaagd. CHDM daagt hen uit om te komen tot zelfontplooiing binnen de keus die ze hebben gemaakt. De jonge moeders komen tot nieuwe vriendschappen en tot verdieping van hun relatie met God en met hun gezin.

(Jonge) echtparen
Wanneer het huwelijk van start gaat, komen er nieuwe ervaringen die boeiend en gelukkig maken. Vooral als het huwelijk ook nog gezegend wordt met kinderen. Hoewel beide partners veelal beroepsgeschoold zijn en weten wat hun beroepsprofiel inhoudt, is het niet zo voorspelbaar en vaak ook wel spannend hoe de rol van de vader en de moeder nu precies vorm gegeven moet worden. Mag de moeder leiding geven aan de huwelijks-relatie en aan het gezin of moet alle ruimte gegeven worden aan de vader, als het hoofd van het gezin? Veelal komt men wel tot overeenstemming. Maar soms komt één van de twee na jaren tot de ontdekking dat de persoonlijke ontwikkeling is gestagneerd en hoe dan verder? Voor jonge echtparen heeft CHDM trainingen ontwikkeld die dergelijke situaties voorkomen.

Jongeren
Tieners en twintigers maken een bruisende tijd door en dat is in deze snel veranderende samenleving die vol is van uitdagende acties, zowel in het leven van alle dag, als ook op het gebied van digitale mogelijkheden, zodat er soms behoefte kan ontstaan aan een luisterend oor en een structurerend gesprek om het overzicht helder te blijven zien. Wat is hoofdzaak, wat is bijzaak en hoe maakt men keuzes en wat verdiept het geloof met trouw aan waarden die de bijbel leert. CHDM gebruikt methodieken die jongeren in hun kracht zetten zodat ze hun persoonlijke verantwoordelijkheden op een goede en positieve wijze verder weten te ontwikkelen.

Moeder met dochter
Als een dochter de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt dan komt de moeder op een andere manier in beeld. De moeder is een soort voorbeeldfiguur waarmee de dochter zich onbewust wil identificeren. Wat is prettig in het gedrag van moeder en hoe kleedT zij zich en is dat mooi? Of vindt de dochter dat de moeder van haar vriendin een betere smaak heeft. Schaamt zij zich voor haar moeder of is ze juist trots op haar moeder en waarom is ze trots op haar moeder. Op latere leeftijd worden deze zaken veelal bespreekbaar en kunnen moeder en dochter van hart tot hart spreken en op een gelijkwaardige manier hun beelden van elkaar uitwisselen. Heeft de moeder voldoende oog gehad voor de bijzonderheden van de dochter en heeft die zich bevestigd gevoeld door het grote vertrouwen van de moeder?
Dat alles komt aan de orde in een meerdaagse bezinning vanuit de Bijbel die de relatie verdiept en het wederzijds respect versterkt.

 

OVER

CHDM is een christelijke organisatie voor coaching, training en pastoraat, gevestigd in de plaatsen Ede, Houten, Woerden en Amersfoort.

De aanpak van CHDM kenmerkt zich als persoonlijk en praktijkgericht. ‘Een frisse kijk op jezelf zet jou in beweging en laat je krachtig kiezen’ is ons ‘mission statement’.